ANBI

De New Testament Church wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent voor u dat u met een optimaal fiscaal voordeel de New Testament Church financieel kunt steunen want uw giften aan de New Testament Church zijn voor u fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling
Voor de New Testament Church is de verspreiding van het evangelie van Jesus Christus prioriteit nummer 1.
Niet alleen in Nederland, maar als zendingsgemeente doen wij dit ook in Malawi, Zuid-Afrika, Israël en de rest van de wereld.

Algemene gegevens
Naam                   New Testament Church IJsselstein City
Naam ANBI         Nieuw Testamentische Gemeente IJsselstein
KvK                       30249012
RSIN nummer    809344075
Website               www.newtestamentchurch.nl
E-mail                  info@newtestamentchurch.nl
Telefoon             030-6882625
Adres                  Duitslandstraat 9
Postcode            3402 TJ
Plaats                 IJsselstein

Verantwoording
Het bestuur van onze gemeente bestaat uit de volgende personen:
Pastors Wenzel en Sharon Beukes
Oudsten Konstant en Miranda Hoogenboom
Oudsten Arti en Carla Sanramat