ANBI status

De New Testament Church heeft de ANBI status.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden. De New Testament Church voldoet aan de regels voor het hebben van een ANBI status en staat als zodanig in het ANBI register van de Belastingdienst ingeschreven.

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan een goed doel instelling aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps- belasting.

ANBI informatie New Testament Church