JESUS

Er is meer! Wees hongerig en vol verwachting!

New Testament Church is een Pinkstergemeente die gelooft in Jezus, een gemeente die van God en de mensen houdt.

OVER ONS

Van harte welkom! Is dit je eerste kennismaking met New Testament Church? We vertellen je graag wat over onszelf en wat ons drijft om elke week bij elkaar te komen. Het accent in de gemeente liggen op GEBED en EENHEID. Je bent van harte uitgenodigd op zondagochtend 10:00 uur, Duitslandstraat 9 te IJsselstein, zodat we ons in het echt aan je voor kunnen stellen.

MISSIE & VISIE

De drie Bijbelteksten (Missie: Handelingen 1:8, Samenkomst: Kolossenzen  3:16-17, Hoe ziet God ons: Zefanja 3:17) zijn de fundamentele teksten in de nieuwe visie. Handelingen 1:8 was de afgelopen tien jaar al het fundament voor deze gemeente.

PASTORS WENZEL EN SHARON BEUKES

Hun passie is de levensveranderende boodschap van Gods genade te delen, met de kracht van de Heilige Geest, levens te zien veranderen in IJsselstein en omgeving. Zij dragen Gods liefde voor volkeren in hun hart en zending en evangelisatie zijn een prioriteit. Dat gold tevens voor hun (schoon)ouders Hans en Esther Tims, die de gemeente in de 10 jaar voorafgaand hebben geleid. 

BEDIENINGEN

VOLUNTEER

Een geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten, vriendschappen op te bouwen in de kerk is bij een bedieningsteam aan te sluiten en te dienen met anderen die ook willen zien dat de kerk groeit en zich ontwikkelen tot een plek die Gods karakter en creativiteit weerspiegelt. Meebouwen in het Koninkrijk van God, je talenten inzetten en dingen leren waar je je hele leven nog wat aan hebt. Wij geloven dat meewerken in de kerk iets fantastisch is.

Als je geïnteresseerd bent in deelname aan een bedieningsteam, neem dan contact met ons op. We willen je graag helpen de beste plaats voor je te vinden.

EEN HART VOOR DEZE GEWELDIGE STAD

We bouwen verder aan het internationale karakter en netwerk dat onze gemeente in de afgelopen 10 jaar al had.