Doneren

“Stel Mij maar eens op de proef, zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar Mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in Mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.” Maleachi 3:10

De Bijbel spreekt over geven aan God door middel van onze tienden en offergaven. Wij geloven dat geven een daad is van aanbidding en dankzegging aan de Heer, en onze reactie op Hem voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan.

Als Jesus Revival (New Testament Church IJsselstein) jouw thuisgemeente is, kun jij jouw tienden, offers en of donatie op de volgende manieren geven:

Via onderstaande iDEAL optie of overmaken naar ”Nieuw Testamentische Gemeente IJsselstein”, bankrekening NL20 RABO 0169 2027 12 . Of door gebruik te maken van bijgaande QR code, deze leid je direct naar de bankieren app en/of website. Ook kunt u gebruiken van paypal, door op het paypal logo te klikken. 

Wil jij een maandelijkse toezegging doen, laat het dan even weten via finance@Jesusrevival.nl . 

                                  

Bedrag € –
 

Om de projecten in Malawi – Zuid Afrika en Azië te steunen, kun je onderstaande gegevens gebruiken.

HOUSE OF THE GOOD NEWS OF JESUS CHRIST
IBAN:  NL 41 ABNA  0527 4806 81
BIC CODE (SWIFT): ABNANL2A