Launch Sermon Player

Wat is het agenda van deze kerk? Om een kerk te zijn waar Christenen toegerust worden zodat ze waar dan ook ter wereld de handen op de zieken mogen leggen, woorden van kennis zullen spreken, mensen zullen troosten in tijden van nood en om tegen de dode beenderen te spreken; LEEF!  Om een huis te zijn waarin wonderen en tekenen elke samenkomst duidelijk zichtbaar zijn!

Als de Christenen geen hoop meer hebben welke hoop blijft er dan over?

Sermon Seek and you will find (Revival) - Jesaja 60-2