Launch Sermon Player

Blij en vreugdevol zul je zijn als je arm bent in geest; nederig genoeg om op je knieën  te gaan en wanhopig te erkennen en smeken dat je God nodig hebt… dan zal het koninkrijk; de autoriteit, het regeren, de kracht van de hemel, van jou zijn! Aldus, wat er dan gebeurt in de hemel, zal ook HIER gebeuren en overal waar JIJ gaat!

“Uw wil geschiede: op aarde zoals in de hemel.”

Poor in Spirit