Launch Sermon Player

Als de bijbel aanwezig wordt in ons leven wordt het levend! De bijbel is letterlijk… God is een beloner voor hen die zich nederig overgeven en wat is een betere beloning dan om in Gods aanwezigheid te zijn en bedekt te zijn in Zijn glorie!? Als wij dichter bij God komen door ons nederig over te geven geeft Hij ons rust! Hij beloont hen die Hem ijverig zoeken.