Launch Sermon Player

“Anders is niet verkeerd”, is het belangrijkste wat pastor Sharon heeft geleerd als zendeling. God stuurt nog steeds mensen het onbekende in, net zoals Hij deed met Abraham. De cultuur van Gods Koninkrijk staat haaks op de cultuur van deze wereld. Inburgeren kan maar op één manier: door GELOOF.

“Different does not equal wrong”, is what pastor Sharon learnt as a missionary. God still sends people into the unknown, just as He did with Abraham. The culture of Gods Kingdom is nothing like the culture of this world. Becoming a citizen is only possible through one thing: FAITH.